Privacy Policy

Documento sin título

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z:

Ustawy z dnia 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (LOPD) oraz Rozporządzenia Królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, które regulują rozwój LOPD, Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI), niniejszym oświadcza się, że borjagiron.com jest stroną internetową zarządzaną przez Borję Giróna (zwanej dalej „dostawcą”) z siedzibą w Madrycie.

Odpowiedzialność

Każda osoba odwiedzająca tę stronę internetową przyjmuje rolę użytkownika, zobowiązując się do ścisłego przestrzegania postanowień niniejszego dokumentu oraz wszelkich innych obowiązujących przepisów prawnych.

Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje opublikowane na swojej stronie internetowej oraz za brak dostępności (awarie) strony, która będzie również podlegać okresowym przerwom z powodu konieczności przeprowadzania prac konserwacyjnych. Ponadto dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnych informacji, które mogą pojawić się na stronie internetowej, bez konieczności uprzedniego powiadomienia lub poinformowania użytkowników o tych zmianach, przy czym uznaje się to za wystarczające, jeśli informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej dostawcy.

Użycie plików cookies

Strona internetowa dostawcy może korzystać z plików cookies (małych plików tekstowych wysyłanych przez serwer do komputera osoby odwiedzającej stronę). Jest to technika powszechnie stosowana w Internecie w celu wykonywania określonych funkcji uznawanych za niezbędne dla prawidłowego działania i wyświetlania strony. Wykorzystywane na stronie internetowej pliki cookies są zawsze tymczasowe i służą jedynie do usprawnienia przekazywania informacji oraz znikają po zakończeniu sesji użytkownika. W żadnym przypadku pliki cookies nie będą używane do zbierania informacji osobistych.

Z witryny klienta możliwe jest przekierowanie do treści zewnętrznych stron internetowych. Ponieważ dostawca nie zawsze może kontrolować treści wprowadzane przez osoby trzecie na swoich stronach internetowych, nie ponosi odpowiedzialności za te treści. W każdym przypadku dostawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia jakichkolwiek treści, które mogłyby naruszać krajowe lub międzynarodowe przepisy prawne, moralność lub porządek publiczny, oraz do usunięcia natychmiastowego przekierowania na tę stronę internetową, informując o tych działaniach właściwe organy władzy.

Ochrona danych osobowych

Dostawca przestrzega hiszpańskiego prawa o ochronie danych osobowych i gwarantuje pełne przestrzeganie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 13 grudnia 1999 r. o ochronie danych osobowych (LOPD), Rozporządzenia Królewskiego 1720/2007 z dnia 21 grudnia, które regulują rozwój LOPD oraz wszelkich obowiązujących przepisów prawnych w danym czasie, dbając o zapewnienie prawidłowego użytkowania i przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Dotyczy to także Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSI), o których mowa wyżej.

Jedynym celem gromadzonych danych, które zawsze będą traktowane z maksymalną transparentnością i bezpieczeństwem, jest możliwość skontaktowania się z użytkownikami w celu informowania ich o nowościach, promocjach, zniżkach i poradach związanych z marketingiem internetowym, a także o pewnych wiadomościach zawodowych i osobistych przekazywanych za pomocą poczty elektronicznej. W żadnym przypadku dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

Polityka antyspamowa

Dostawca deklaruje całkowitą dezaprobatę dla wysyłania niezamówionych komunikatów handlowych oraz dla wszelkich form zachowań lub manifestacji znanych jako "spam" i zobowiązuje się do walki z tego rodzaju praktykami nadużyciami.

W związku z tym dostawca gwarantuje użytkownikowi, że dane osobowe zbierane na stronie internetowej nie będą w żadnym przypadku udostępniane, dzielone, przekazywane ani sprzedawane osobom trzecim.

Z tego samego powodu proces rejestracji nie powinien być wykorzystywany do zapisywania adresów e-mail osób trzecich bez wyraźnej zgody tych osób. thermomagazine.net stosuje jako przeciwdziałanie tym praktykom listę mailingową typu double opt-in, która wymaga wyraźnej zgody właściciela adresu e-mail wskazanego jako adres subskrypcji przed otrzymaniem komunikatów